اخبار mim

گزارش مبسوطی از عملکرد شرکت MIM کشور مالی – باماکو شرکت meat-Iran & mali بنام شرکت MIM که یک شرکت خارجی محسوب می شود به مدیر عاملی فرهاد میرآخوری در کشور مالی تاسیس و در زمینه زیر فعالیت خود را شروع نموده است : 1- احداث کشتارگاه صنعتی دام و بسته بندی بنام MIM در کشور مالی - باماکو که در حال حاضر احداث کشتارگاه صنعتی و بسته بندی دام در باماکو شروع شده است 2- احداث کارخانه صنعتی چرم (پوست دام سبک و سنگین ) 3- احداث کارخانه سوسیس ، کالباس ،همبرگر و غذاهای کنسروی و آماده 4- احداث دو میدان مرکزی خرید و فروش دام سبک و سنگین (قرنطینه ای ) در شمال و جنوب باماکو 5- احداث کارخانه تبدیل ضایعات به مواد 6- صادرات 50% از تولیدات فوق به ایران و کشورهای دیگر براساس امضاء یادداشت تفاهم بین شرکت سامان گوشت آسیا و دولت مالی لازم بذکر است احداث موارد فوق در زمینی به مساحت یکصد هکتار در 5 فاز شروع شده است. شرکت MIM در نظر دارد فاز اول را نسبت به احداث کشتارگاه صنعتی و بسته بندی براساس امضاء یادداشت تفاهم بین دولت محترم جمهوری اسلامی ایران و دولت محترم کشور مالی و از طرف دیگر شرکت MIM رسیده را تا پایان سال 2011 به بهره برداری برساند لازم به ذکر است اجرای این طرح براساس قوانین و حقوق بین المللی به امضاء طرفین رسیده و جای هیچ گونه نگرانی برای سرمایه گذاری در آن کشور وجود ندارد در صورتی که سرمایه گذاران مایل باشند در فاز 2 الی 5 سرمایه گذاری در خارج را بنمایند می توانند از طریق همین سایت با شرکت MIM ارتباط برقرار نماید تا اینکه نسبت به پروژه های مهم فوق اطلاعات کامل و نحویه سرمایه گذاری را دریافت نمایند. اولویت با کسانی می باشد که در ایران نسبت به موارد فوق دارای کارخانه و تخصص های لازم باشند. گزارش آخرین وضعیت کارهای انجام شده مجتمع صنعتی کشتارگاهی باماکو MIM در کشور مالی توسط شرکت براساس یادداشت تفاهم بین دولت محترم جمهوری اسلامی ایران و دولت محترم جمهوری کشور مالی در خصوص مجتمع صنعتی کشتارگاهی باماکو توسط شرکت سامان گوشت آسیا در تاریخ 15/03/1389 که در تاریخ 1389/3/18 هیئت کارشناسی به ریاست آقای فرهاد میرآخوری جهت بررسی طرح عازم باماکو شده و تمام جهات طرح مورد بررسی کامل قرار گرفت گزارش سفر مفصلاً به دفتر ریاست جمهوری وزارت امور خارجه که مسئولیت پیگیری آن را داشت و وزارت صنایع و معادن و وزارت کشاورزی ارائه شده که این شرکت براساس تهیه طرح توجیهی و اقتصادی و مالی آمادگی خود را جهت انجام طرح رسماً و کتباً در تاریخ 1389/1/23اعلام و پس از تائید دولت محترم مالی و اعلام آمادگی آن کشور در تاریخ 89/3/25 دفتری در شهر باماکو تهیه شد که سه کارشناس ، یک مهندس ایرانی و دو نفر کارشناس از کشور مالی جهت اجرای مفاد یادداشت تفاهم استخدام و تعداد 15 نفر هم در دفتر تهران نسبت به اجرای کارهای اولیه ، پیگیری بی وقفه را شروع نموده است . آخرین وضعیت کارهایی که تا کنون انجام شده است: 1- تاسیس شرکت MIM براساس قوانین جاری کشور مالی 2- تحویل و تحول زمین بصورت رسمی توسط وزارت زمین و مسکن و شهرسازی کشور مالی به شرکت پس از انجام مراحل اداری که حدود 10 ماه به طول انجامید. 3- دریافت مجوزات لازم از وزارت خانه های مربوطه کشور مالی و تحویل آن به شرکت MIM 4- تهیه نقشه های توپوگرافی زمین تحویل شده به شرکت و تائیدیه آن توسط وزارت زمین کشور مالی 5- تهیه سایت پلان احداث مجتمع صنعتی کشتارگاهی – باماکو 6- تهیه طرح توجیهی و اقتصادی و مالی به صورت کتاب به دو زبان فارسی و زبان فرانسه توسط شرکت و تحویل آن به وزارت زمین مسکن و شهرسازی کشور مالی 7- تهیه نقشه های اجرائی و ساختمانی و معماری و دفترچه محاسباتی مجتمع صنعتی کشتارگاهی باماکو به زبان فارسی و ارائه آن به وزارت خانه های ذیربط کشور مالی و تائید آن توسط وزارت خانه های ذیربط آن کشور 8- در تاریخ 90/1/27 مراحل احداث پروژه صنعتی کشتارگاهی در باماکو توسط شرکت MIM عملاً شروع شده است 9- لازم بذکر است شرکت تلاش دارد که این پروژه ملی را تا پایان سال 90 با همکاری بانک توسعه صادرات ایران و ضمانت صادرات ایران به عنوان موسسه مالی جمهوری اسلامی ایران طبق بند 2 یادداشت تفاهم در اجرای سریع این پروژه صنعتی حمایت مالی به موقع بعمل آوردند هزینه هایی که تاکنون جهت شروع احداث مجتمع انجام شده است: حدود 10ماه است مهندسین و کارکنان شرکت MIM درگیر انجام این پروژه صنعتی بوده که تا تاریخ 90/1/28 حدوداً مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون تومان مخارج صرف هزینه ها شده است پیش بینی می شود فاز اول مجتمع صنعتی کشتارگاهی باماکو که شامل کشتارگاه صنعتی دام و بسته بندی وسردخانه براساس طرح توجیهی و اقتصادی و مالی که به بانک هم ارائه شده هزینه ای بالغ بر 13 میلیون یورو می باشد. طرح هایی که باید در کشور مالی توسط شرکت انجام گردد به قرار ذیل است: 1- احداث مجتمع صنعتی کشتارگاهی هزینه ای بالغ بر 13 میلیون یورو 2- احداث دو میدان مرکزی دام در شمال باماکو هزینه ای بالغ بر 18 میلیون یورو 3- احداث میدان بهداشتی و قرنطینه ای در جنوب باماکو هزینه ای بالغ بر 18 میلیون یورو 4- احداث کارخانه سوسیس و کالباس و همبرگر و غذاهای کنسرو شده هزینه ای بالغ بر 5/7میلیون یورو 5- احداث کارخانه پوست و چرم در باماکو هزینه ای حدود 4 میلیون یورو 6- سرمایه غیر ثابت یعنی سرمایه در گردش هزینه ای بالغ بر 000/379 یورو می باشد. هدف شرکت در جهت احداث این مجتمع بزرگ بقرار ذیل است: 1- احترام به امضاء یادداشت تفاهم بین دولت محترم جمهری اسلامی ایران و دولت محترم جمهوری کشور مالی در خصوص احداث مجتمع صنعتی کشتارگاهی باماکو و معرفی این شرکت جهت اجرای این پروژه مذبور 2- شرکت براساس تعهدات اخلاقی و اعتقادی و علمی و ایمان راسخ به عظمت جمهوری اسلامی ایران و اثبات پایبندی مسلمانان برقول و فعل خود 3- جامه عمل پوشاندن سیاست های دولت خدمتگذار در کشورهای آفریقایی 4- نیازمندی بیش از حد مردم فقیر کشور مالی به کشور جمهوری اسلامی ایران و امیدوار شدن دولت و ملت کشور مالی به اجرای این پروژه صنعتی و ایجاد اشتغال و سلامت مردم و تولید نا خالص ملی و رساندن خیر و برکات جمهوری اسلامی ایران به مردم مسلمان آن کشور 5- اجرای سیاست های برون مرزی وزارت محترم امور خارجه و اعتمادی که آن وزارت خانه محترم به این شرکت داشته است 6- اثبات پایبندی جمهوری اسلامی ایران در تعهدات و اجرای این طرح بزرگ افتخاری برای جمهری اسلامی ایران در سیاست های خارجی 7- توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص کمک به کشور های مسلمان و برادر و سیاست های خارجی و توجه خاص معظم له به مسلمانان جهان 8- تامین موادغذایی کشورمان براساس سیاست های دولت در کنترل نرخ های و ثبات بازار ایران 9- به نمایش گذاشتن توان صنعتی ایرانیان به تمام کشورهای جهان 10 تلاش و پیگیری های مستمر و بی دریغ سفیر محترم جمهوری اسلامی در کشور مالی نسبت به اجرای این پروژه مهم و ملی براساس سیاست های وزارت محترم امور خارجه جمهوری اسلامی ایران مصوبات تصميمات جلسه مورخه90/2/4 در رابطه با ساخت مجتمع كشتارگاهي باماكو براساس گزارش هاي آن نمايندگي محترم اتخاذ گرديد. 1- بنا به درخواست نماينده محترم شركت مبني بر افزايش حقوق ،كارشناسان امور مالي و اداري شركت موظف گرديدند تا بررسي هاي كارشناسانه اي را نسبت به حقوق نامبرده بعمل آورده مبلغ تعيين شده را به دفتر مديريت كتباً جهت اجرا اعلام نمايند. 2- دريافت مجوزات لازم توسط نماينده محترم شركت در باماكو از قبيل پروانه تاسيس و پروانه ساخت و ديگر مجوزات قبل از سفر رياست محترم شركت به باماكو. 3- موافقت تهيه دفتر مركزي شركت MIM در باماكو و تجهيز نمودن دفتر و خريد وسيله نقليه بعد از تنظيم سند رسمي زمين به نام شركت در دفترخانه. 4- سفر رياست محترم شركت همراه با كارشناسان شركت به كشور مالي جهت بستن قراردادهاي اوليه پروژه و انجام كارهاي مقدماتي پروژه در آن كشور. 5- موافقت با استخدام كارمندان دفتر مركزي شركت در باماكو بعد از سفر رياست محترم شركت. 6- تهيه زمانبندي طرح ساخت مجتمع صنعتي كشتارگاهي باماكو توسط كارشناسان شركت و ابلاغ آن به دفتر باماكو جهت اجرا . 7- باتوجه به اعلام نماينده محترم شركت نسبت به آماده بودن اسناد زمين مقرر گرديد هرچه سريعتر نماينده محترم شركت نسبت به نقل و انتقال آن به نام شركت اقدام نموده و ننتيجه آن را سريعاً به دفتر مركزي تهران ارسال نمائيد. 8- درصورت صلاحديد نماينده محترم شركت جهت نشانه گذاري زمين يا حصاركشي آن با تنظيم قرارداد با شركت مالي اقدامات لازم را مبذول فرمائيد. 9- اقدام به تنظيم قرارداد حفرچاه توسط نماينده محترم شركت در كشور مالي . 10- آقايان بهروز تاج پور و آقاي جماليان بعنوان نماينده مالي و اداري شركت و معرفي كتبي ايشان بنا بر درخواست مديرعامل بانك توسعه صادرات جناب آقاي مهندس وكيلي جهت پيگيري كارهاي اداري بانك رسماً از طرف شركت به بانك معرفي گرديدند. 11- مقرر گرديد جلسه اي با حضور مهندسين شركت و كارشناسان شركت در تاريخ 20/2/90 جهت ارائه طرح و برنامه مصوب شده جهت مجتمع صنعتي كشتارگاهي باماكو و ابلاغ آن به دفتر نمايندگي آن كشور. 12- اعزام مهندسين و كارشناسان شركت به كشور مالي جهت اجرائي نمودن ساخت كشتارگاه صنعتي باماكو پس از اعلام آمادگي توسط نماينده محترم شركت شركت در باماكو نسبت به تكميل پرونده اسناد زمين به نام شركت . 13- دستور پرداخت حقوق سه ماهه نماينده محترم شركت در باماكو. 14- واحد بازرگاني شركت موظف شد براساس توافقي كه با اتكاء شده است نسبت به صادرات گوشت آن كشور به كشور عراق را پيگيري و نتيجه آن به نمايندگي اعلام گردد. جلسه به رياست آقاي ميرآخوري در ساعت23 به پايان رسيد و موارد فوق در دستور كار واحدها قرار گرفت مدیر اجرایی و جانشین ریاست دفتر مرکزی شرکت غلام نژاد رونوشت : 1- سفارت محترم جمهوری اسلامی ایران در کشور مالی جهت اطلاع آخرین پیگیری های امضاء یادداشت تفاهم در خصوص وام این پروژه با حضور مدیر عامل محترم بانک توسعه صادرات ایران جناب آقای مهندس وکیلی در تاریخ 28/01/1390جلسه ای با حضور جناب آقای مهندس وکیلی مدیرعامل محترم بانک توسعه صادرات ایران همراه با کارشناسان محترم بانک صادرات ایران برگزار گردید و پس از استماع آخرین گزارش از وضعیت احداث مجتمع صنعتی کشتارگاهی باماکو توسط مدیرعامل شرکت MIM و گزارشی از سیر روند اداری پرونده وام در خصوص اجرای سریع این پروژه مطالب ارزنده ای را ارائه نموده که نشان از همکاری بی دریغ ایشان و احترام و اهتمام نسبت به سیاست های خارجی دولت محترم جمهوری اسلامی ایران و دستور سریع در جلسه نسبت به بازدید کارشناسان محترم از مجتمع کشتارگاه بزرگ صنعتی سامان گوشت آسیا در تاریخ 29/01/1390 کارشناسان محترم بانک از کشتارگاه صنعتی سامان گوشت آسیا بازدید بعمل آورده که تماماً نشان از همکاری بی دریغ ایشان با این پروژه را حکایت می نماید. قرارشد تا تاریخ 10/02/1390کمبود مدارک وام همراه با گزارش کارشناسان تحویل شخص ایشان گردد. اینجانب فرهاد میرآخوری میرعامل شرکت MIM و شرکت سامان گوشت آسیا و شرکت بهشیر آسیا کمال تشکر و قدردانی را از مدیریت محترم بانک توسعه صادرات ایران و کارشناسان محترم بانک را دارم لذا جدیت و همکاری ایشان باعث دلگرمی شرکت نسبت به اجرای سریع این پروژه شده است. احداث بزرگترین ومدرنترین کشتارگاه صنعتی در باماکو مطابق با استاندارد های جهانی به نام MIM در کشور مالی - باماکو امیدوارم با همکاری های بانک در پایان سال 1394 این پروژه عظیم ملی به بهره برداری برسد و این پروژه صنعتی با سربلندی بنام ایران اسلامی ثبت و پرچم جمهوری اسلامی ایران در آن کشور به اهتزاز در آید.