برنامه ها1

بازدید دکتر دستور از کشتارگاه صنعتی سامان گوشت آسیا محسن دستور رئیس سازمان دامپزشکی کشور به همراه دکتر محمد رضا حزبئی مدیر کل دامپزشکی استان تهران و مدیر حراست ، مدیرکل حوزه ریاست و مدیر روابط عمومی سازمان دامپزشکی کشور با حضور در شهرستان ری از کشتارگاه . ادامه مطلب دکتر محسن دستور رئیس سازمان دامپزشکی کشور به همراه دکتر محمد رضا حزبئی مدیر کل دامپزشکی استان تهران و مدیر حراست ، مدیرکل حوزه ریاست و مدیر روابط عمومی سازمان دامپزشکی کشور با حضور در شهرستان ری از کشتارگاه دام سامان گوشت آسیا بازدید بعمل آوردند . دي ماه سال 91 دکتر محسن دستور رييس سازمان دامپزشكي كل كشور طي بازديدي كه از كشتارگاه سامان گوشت آسيا داشتند اظهار داشت : خوشبختانه با توجه به سرمايه گذاري انجام شده در سامان گوشت مجموعه بسيار خوبي ايجاد شده و در بسياري از جهات مي تواند قابل قبول باشد هرچند هنوز براي پيشرفت وتوسعه اين مجموعه مديران آن تلاش خود را دارند تا بتوانند شرايط بهتري را براي فعاليت فراهم كنند. وي ادامه داد : سامان گوشت از كشتارگاههاي بخش خصوصي است كه نوانسته در سطح كشور با موفقيت ورود پيدا كند و شرايط مناسب و خوبي را در برخي قسمت ها به خصوص ، كشتارگاهي ايجاد كند و مانيز به عنوان بخش دولتي بايد انگيزه ها، مشوق ها و حمايت هاي لازم براي سرمايه گذاراني همچون مديران سامان گوشت را فراهم نماييم. سيدهمايون عباسي بخشدار كهريزك نيز در اين بازديد اظهار داشت : از سال 73 و از زمانيكه آقاي ميرآخوري كشتارگاه سنتي داشتند با ايشان آشنايي دارم و اكنون اين كشتارگاه به لطف خدا به يكي از بزرگترين كشتارگاههاي صنعتي تبديل شده و هر روز نيز توسعه پيدا مي كند . وي با تقدير و تشكرازهمه زحمتكشان و مجريان و مديران سامان گوشت تصريح كرد : درحال حاضر نيز بخش بسته بندي گوشت كه تاثير زيادي در كاهش هزينه ها دارد در اين كشتارگاه راه اندازي شده وخدمات بهتر و ارزان تري را مي تواند به اقشار مختلف مردم به خصوص قشر ضعيف ترجامعه ارائه دهد . عباسي ادامه داد در بازديد دكتر دستور رئيس سازمان دامپزشكي كشور وسه نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از اين كشتارگاه ، خوشبختانه همه مسئولان بر رعايت استاندارد دركشتارگاه سامان گوشت آسيا صحه گذاشتند.