تسلیت به زلزله زدگان

با نهایت تاثر و تاسف و اندوه فراوان حادثه تلخ و مصیبت بار زمین لرزه

درغرب کشور را که به جان باختن و زخمی شدن جمعی از هم میهنان

عزیز انجامیده را به ملت ایران به خصوص مردم عزیز استان کرمانشاه

و بویژه به خانواده های مصیبت زده تسلیت عرض می کنیم و برای

بازماندگان صبر و شکیبایی آرزو می نماییم.

مدیرعامل شرکت سامان گوشت آسیا