ثبت سفارش خرید

ثبت سفارش خرید

شما مي توانيد  نوع گوشت و مقدار آن را با مشخصات كامل خريدار ،‌ به آدرس ايميل شركت ارسال نمائيد :     Asia.meat@yahoo.com

 

 گوشت تازه لاشه و بسته بندي گوسفندي

تازه ممتاز:             لاشه کامل         ران و سردست         راسته            قلوه گاه

تازه درجه 1:           لاشه کامل         ران و سردست        راسته           قلوه گاه

تازه درجه 2:           لاشه کامل        ران و سردست         راسته          قلوه گاه

منجمد:                    راسته              ران و سردست          قلوه گاه

بسته بندي:              بشقابي        کارتني              سفارش مشتري

گوشت تازه لاشه و بسته بندي گاوي

تازه ممتاز:             لاشه کامل         ران و سردست         راسته            قلوه گاه

تازه درجه 1:           لاشه کامل         ران و سردست        راسته           قلوه گاه

تازه درجه 2:           لاشه کامل        ران و سردست         راسته          قلوه گاه

منجمد:                    راسته              ران و سردست          قلوه گاه

بسته بندي:              بشقابي        کارتني              سفارش مشتري

گوشت تازه لاشه و بسته بندي شتري

نوع:              لاشه کامل                   ران و سردست        راسته            قلوه گاه

مشخصات خريدار

موسسه/شركت/فرد:

مديرعامل :

مسئول خريد :

تلفن ثابت :

تلفن دفتر مركزي :

موبايل :

آدرس:

تاريخ درخواست:

تاريخ تحويل :

پست الکترونيکي: