راه‌های موفقیت

  راه هاي ثروتمند شدن و راه هاي موفقيت يك انسان چيست (شماره 2)

يكي از مهمترين رموز موفقيت يك انسان جهت شروع هر كاري در قدم اول تمام صفات رذيله از جمله ( حسادت – ريا – دروغ – دوروئي – كبر – سلطه طلبي – اهانت و تمسخر گرفتن ديگران – فخر فروشي – حريص بودن – خودنمائي – بدبيني – غيبت كردن ) را در يك قبرستان دفن كنيد و صفات حسنه را در روحتان جايگزين نمائيد و با روح پاك و عاري از صفات رذيله آن كار دلخواه خود را به نام يكي از ائمه اطهار بعنوان ضامن كاري شروع نمائيد و در حين شروع كار جديد 18 قانون زندگي را سرلوحه كارتان قرار دهيد .

 1. توجه داشته باشيد كه عشق و پيروزي بزرگ ، ريسك بزرگ را به همراه دارد.
 2. وقتي چيزي را از دست داديد از آن درس بگيريد و آن را فراموش نكنيد .
 3. سه چيز را هميشه به ياد داشته باشيد : 1. احترام به خود 2. احترام به ديگران احساس مسئوليت
 4. به خاطر داشته باشيد كه گاهي نرسيدن به آنچه مي خواهيد يك شانس است .
 5. قوانين را درست ياد بگيريد و در كارتان اعمال نمائيد.
 6. اجازه ندهيد يك بگومگو و مشاجره لفظي رفاقت شما را برهم بزند.
 7. زماني كه متوجه اشتباهات خود شديد فوراً آن ها را بپذيريد و تصحيح نمائيد.
 8. زماني را در روز تنها سپري كنيد و درباره آن كار فكر كنيد.
 9. از تغييرات با آغوش باز پذيرائي نمائيد اما اجازه ندهيد ارزش ها از بين برود.
 10. به خاطر داشته باشيد كه گاهي سكوت بهترين پاسخ است.
 11. خوب و با افتخار زندگي كنيد كه در زمان هاي مختلف از خاطرات گذشته خود لذت ببريد.
 12. شالوده زندگي شما بايد محيطي مملو از عشق و دوستي باشد.
 13. در زمان هاي مخالفت با افرادي كه دوست داريد به موقعيت حال فكر كنيد نه به گذشته.
 14. علم خود را به ديگران بياموزيد با اين كار جاودانه مي مانيد.
 15. با مردم خوش رفتار باشيد.
 16. سالي يك مرتبه به جاهايي كه نرفته ايد برويد.
 17. بدانيد كه بهترين رابطه ، آن موردي است كه در آن عشق شما فراتر از احتياج شما به يكديگر مي باشد.
 18. موفقيت خود را مورد بررسي قرار دهيد ببينيد چه چيزهايي براي رسيدن به آن از دست داده ايد.

 

                                        اعتقاد + تلاش = پيروزي