راههای موفقیت2

   راه هاي ثروتمند شدن و راه هاي موفقيت يك انسان چيست ( شماره 2)

يكي از مهمترين رموز موفقيت يك انسان جهت شروع هر كاري در قدم اول تمام صفات رذيله از جمله ( حسادت ريا دروغ دوروئي كبر سلطه طلبي اهانت و تمسخر گرفتن ديگران فخر فروشي حريص بودن خودنمائي بدبيني غيبت كردن ) را در يك قبرستان دفن كنيد و صفات حسنه را در روحتان جايگزين نمائيد و با روح پاك و عاري از صفات رذيله آن كار دلخواه خود را به نام يكي از ائمه اطهار بعنوان ضامن كاري شروع نمائيد و در حين شروع كار جديد 18 قانون زندگي را سرلوحه كارتان قرار دهيد .

 • توجه داشته باشيد كه عشق و پيروزي بزرگ ، ريسك بزرگ را به همراه دارد.
 • وقتي چيزي را از دست داديد از آن درس بگيريد و آن را فراموش نكنيد .
 • سه چيز را هميشه به ياد داشته باشيد : 1. احترام به خود 2. احترام به ديگران احساس مسئوليت
 • به خاطر داشته باشيد كه گاهي نرسيدن به آنچه مي خواهيد يك شانس است .
 • قوانين را درست ياد بگيريد و در كارتان اعمال نمائيد.
 • اجازه ندهيد يك بگومگو و مشاجره لفظي رفاقت شما را برهم بزند.
 • زماني كه متوجه اشتباهات خود شديد فوراً آن ها را بپذيريد و تصحيح نمائيد.
 • زماني را در روز تنها سپري كنيد و درباره آن كار فكر كنيد.
 • از تغييرات با آغوش باز پذيرائي نمائيد اما اجازه ندهيد ارزش ها از بين برود.
 • به خاطر داشته باشيد كه گاهي سكوت بهترين پاسخ است.
 • خوب و با افتخار زندگي كنيد كه در زمان هاي مختلف از خاطرات گذشته خود لذت ببريد.
 • شالوده زندگي شما بايد محيطي مملو از عشق و دوستي باشد.
 • در زمان هاي مخالفت با افرادي كه دوست داريد به موقعيت حال فكر كنيد نه به گذشته.
 • علم خود را به ديگران بياموزيد با اين كار جاودانه مي مانيد.
 • با مردم خوش رفتار باشيد.
 • سالي يك مرتبه به جاهايي كه نرفته ايد برويد.
 • بدانيد كه بهترين رابطه ، آن موردي است كه در آن عشق شما فراتر از احتياج شما به يكديگر مي باشد.
 • موفقيت خود را مورد بررسي قرار دهيد ببينيد چه چيزهايي براي رسيدن به آن از دست داده ايد.

 

                                        اعتقاد + تلاش = پيروزي

 

 

                                                 به اميد ديدار شما در شماره بعدي

                                                         نظرات خود را اعلام نمائيد