مطالب سایت2

امتیازمهم کشتارگاه صنعتی سامان گوشت آسيا امتیازمهم کشتارگاه صنعتی سامان گوشت آسيا 1- مشتریان این کشتارگاه صنعتی دام ازشرایط ویژه تشویق مالی از طرف شرکت برخوردار خواهند شد 2- شرط کشتار رضایتمندی کامل مشتریان از کشتار و کشتارگاه و کارکنان آن 3- معرفی مشتریان به بانک جهت دریافت وام با توافقی که شرکت با بانک عامل نموده است. 4- جهت عدم تضعیع حقوق مالی مشتریان این مکان مجهز به دوربین های مدار بسته جهت جلوگیری از حیف و میل کردن گوشت های مشتریان میباشد