سامان گوشت آسیا

گالری

مدرنترین و مجهزترین خطوط کشتار

با همکاری شرکت های تحت لیسانس آلمانی بنام BNASS و FEROND با استاندارد جهانی

سابقه همکاری با مجموعه های

شرکت پشتیبانی امور دام استان تهران، شرکت پشتیبانی امور دام استان سمنان، شرکت پشتیبانی امور دام استان قم و ...

گالری تصاویر

شرکت سامان گوشت آسیا