مسافران اربعین

قرعه کشی  سفر  به   کربلا  در  تاریخ   96/8/16   با

حضور مدیرعامل محترم شرکت سامان گوشت آسیا و

افرادی که درسایت شرکت ثبت نام کرده بودند برگزار

شد که به شرح ذیل اعلام می گردد :

1- محسن دمیرچی    2- لیلا اسداله   3- منیژه نصیری

4- مهدی نوری 5- مینا مشهدی زاده 6- مهدی زهره وند

7-مریم خدامی 8- علی زرین شعار  9- مینا بشردوست

10-علی زهره وند 11-جواد افشارنادری 12-علی خوشحال نخجیری